Почетна

МИСИЈА

ЈУ Основна школа „Свети Сава“ Брод је васпитно-образовна установа која афирмише и подстиче ученике на свестрано и свеобухватно образовање и васпитање и усвајање практичних знања неопходних за живот у 21.вијеку. Наша школа позната је по постигнућима својих ученика и наставника, њиховој креативности и оргиналности. У складу са инклузијом, свој дјеци пружамо могућност квалитетног школовања. Са све већом запосленошћу родитеља, школа полако у први план истиче васпитање у складу са духовним и моралним нормама, с циљем да ученици буду способни да исправно одговоре изазовима савременог друштва. То је школа са брендом, која потенцира поштовање дјечијих права, али и поштовање правила и обавеза, развијајући код ученика хуманост, самосталност, толерантност, културу дијалога, као и поштовање људских права. Са родитељима успостављамо сараднички, отворен, искрен и професионални однос пун разумијевања уз сталан развој и очување међусобне подршке. Трудимо се да будемо примјер у остварењу својих циљева, а локална заједница нам у томе пружа подршку.

 

 

ВИЗИЈА

 

Школа 21. вијека усклађена са европским стандардима, за свестрану и садржајну младост, задовољног ученика, родитеља, наставника.