Стручни активи

1 Стручни актив разредне наставе Сви наставници разредне наставе и водитељи продуженог боравка Николина Милаковић
2 Стручни актив 1. разреда Љубица Ковачевић    Дијана Гичевска    Далибор Вукман      Бранка Глигоревић Далибор Вукман
3 Стручни актив 2. разреда Гордана Бановић Невенка Цвијановић Слађана Лазаревић Дијана Радић (замјена Jелена Ковачевић) Гордана Бановић
4 Стручни актив 3. разреда Мирела Продановић Вишња Несторовић Драгана Ћерић Драгана Ћерић
5 Стручни актив 4. разреда Мајана Радовановић Бранка Пиваш    Санела Ђуpић  Радмила Топић Андрејана Видић Радмила Топић
6 Стручни актив 5.  разреда Николина Милаковић Санела Видић      Бојана Зечевић  Сандра Милошевић Бојана Зечевић
7 Стручни актив водитеља продуженог боравка   Анита Рушкић    Слађана Нинић     Ивана Петрић    Биљана Чолак      Наташа Ђаковић      Љиљана Сријемац     Зора Чивчић ( замјена Бојана Шкрбић) Љиљана Сријемац
8 Стручни актив основи информатике и техничког образовања Едис Кашетовић Станислав Видић Едис Кешетовић
9 Стручни актив православне вјеронауке Ненад Митрић      Горан Маријановић Горан Марјановић
10 Стручни актив вјештина Дарко Божић   Небојша Винкета Драган Видић      Душко Врач Дарко Божић
11 Стручни актив страних језика Владимир Јовановић Далиборка Ријић Ивана Брковић Мирослав Маринковић       Мирела Челар Ивана Брковић
12 Стручни актив биологије и хемије Финка Кузман  Мандица Танасић Маја Станић Финка Кузман
13 Стручни актив историје и географије  Станислава Дујанић ,    Марија Кокић – Пречаница Александар Ракичевић Марија Кокић – Пречаница
14 Стручни актив српског језика Смиља Гојковић Гордана Асентић Биљана Ковачевић Божица Стјепановић Гордана Асентић
15 Стручни актив математике и физике Вања Грабовац Небојша Милошевић Дражена Стојковић        Санела Милосављевић (замјена Жељка Манојловић) Небојша Милошевић