Библиотекар

Библиотекар: Бојана Шашлић
Датум рођења: 22.10.1978. године
Занимање: Професор српског језика и књижевности
Радно искуство: 17 година
Контакт телефон: +387 59 610 173
Електронска пошта: os104.bibliotekar@lokers.org