Извјештаји

Заслужено смо додијелили дипломе овим ученицима за остварене успјехе у школској 2016/17. год.:

ЈОВО ПАНТИЋ,ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ СЕДМОГ РАЗРЕДА

МИХАЈЛО ПЛАВШИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ СЕДМОГ РАЗРЕДА

АНАСТАСИЈА БАЋИНА, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ СЕДМОГ РАЗРЕДА

ДЕЈАН РУЖОЈЧИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ОСМОГ РАЗРЕДА

АЛЕКСАНДРА ДУЈАНИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ОСМОГ РАЗРЕДА

АРИАНА РИЈИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ОСМОГ РАЗРЕДА

МИХАЕЛА ТОПИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

АЊА ЦВЈЕТКОВИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ДЕЈАН ШУКУРМА, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

МОНИКА КУЗМАНОВИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ОСНОВА ИНФОРМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

АНЂЕЛА СПАСОЈЕВИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ОСНОВА ИНФОРМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

РОМАНА ТРНИНИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ОСНОВА ИНФОРМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ВУКАШИН НЕДИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У КОНКУРЕНЦИЈИ СЕДМОГ РАЗРЕДА

АНАСТАСИЈА БАЋИНА, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У КОНКУРЕНЦИЈИ СЕДМОГ РАЗРЕДА

ЈОВО ПАНТИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У КОНКУРЕНЦИЈИ СЕДМОГ РАЗРЕДА

МОНИКА КУЗМАНОВИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ФИЗИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

МИЛИЦА САНДИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ФИЗИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

МИХАЕЛА ТОПИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ФИЗИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ЈОВАНА ЂУЂАНОВИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ФИЗИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ОСМОГ РАЗРЕДА

СЕРГЕЈ БАНОВИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ФИЗИКЕУ КОНКУРЕНЦИЈИ ОСМОГ РАЗРЕДА

АРИАНА РИЈИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ФИЗИКЕУ КОНКУРЕНЦИЈИ ОСМОГ РАЗРЕДА

САРА ДУРОЊА, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ПЕТОГ РАЗРЕДА

МИЛАНА РАЈАК, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ПЕТОГ РАЗРЕДА

ЕМА ВАСИЛИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ПЕТОГ РАЗРЕДА

АНА МАРКОВИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У КОНКУРЕНЦИЈИ СЕДМОГ РАЗРЕДА

ЛУКА БОРОЈЕВИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У КОНКУРЕНЦИЈИ СЕДМОГ РАЗРЕДА

НИКОЛИНА БАРДАК, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У КОНКУРЕНЦИЈИ СЕДМОГ РАЗРЕДА

АНЂЕЛА ДАБОВИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У КОНКУРЕНЦИЈИ СЕДМОГ РАЗРЕДА

АНДРЕА ЈАЋИМОВИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА У КОНКУРЕНЦИЈИ ОСМОГ РАЗРЕДА

ЈОВАНА ЂУЂАНОВИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКАУ КОНКУРЕНЦИЈИ ОСМОГ РАЗРЕДА

АЛЕКСАНДРА ДУЈАНИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА У КОНКУРЕНЦИЈИ ОСМОГ РАЗРЕДА

МИХАЈЛО ПЛАВШИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ СЕДМОГ РАЗРЕДА

ЈОВО ПАНТИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ СЕДМОГ РАЗРЕДА

СТАНИША ПРОДАНОВИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ СЕДМОГ РАЗРЕДА

АЛЕКСАНДРА ДУЈАНИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ОСМОГ РАЗРЕДА

ОГЊЕН ПЕТРОВИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ОСМОГ РАЗРЕДА

ДЕЈАН РУЖОЈЧИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ОСМОГ РАЗРЕДА

МИХАЕЛА ТОПИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

АЊА ЦВЈЕТКОВИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ВЕДРАН ТОПИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

МОНИКА КУЗМАНОВИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ОСНОВА ИНФОРМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

АНЂЕЛА СПАСОЈЕВИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ОСНОВА ИНФОРМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

САРА ДУРОЊА, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ПЕТОГ РАЗРЕДА

ДАЈАНА ТОПИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ПЕТОГ РАЗРЕДА

МИЛАНА РАЈАК, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ПЕТОГ РАЗРЕДА

ЈОВАНА ЂУЂАНОВИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА У КОНКУРЕНЦИЈИ ОСМОГ РАЗРЕДА

АНДРЕА ЈАЋИМОВИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА У КОНКУРЕНЦИЈИ ОСМОГ РАЗРЕДА

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА У КОНКУРЕНЦИЈИ ОСМОГ РАЗРЕДА