Ученици ПО Збориште и Колибе

                                                         

                                                       Пјесници Јово Димић и Бранко Јовичић