Наставно особље

Разредна настава:

ЉУБИЦА КОВАЧЕВИЋПроф.разредне наставе
ДИЈАНА ГИЧЕВСКАПроф.разредне наставе
ДАЛИБОР ВУКМАННаст.разредне наставе
БРАНКА ГЛИГОРЕВИЋПроф.разредне наставе
ГОРДАНА БАНОВИЋПроф.разредне наставе
СЛАЂАНА ЛАЗАРЕВИЋПроф.разредне наставе
ДИЈАНА РАДИЋПроф.разредне наставе
МИРЕЛА ПРОДАНОВИЋПроф.разредне наставе
ВИШЊА НЕСТОРОВИЋПроф.разредне наставе
ДРАГАНА ЋЕРИЋПроф.разредне наставе
МАЈАНА РАДОВАНОВИЋПроф.разредне наставе
БРАНКА ПИВАШПроф.разредне наставе
САНЕЛА ЂУРИЋПроф.разредне наставе
РАДМИЛА ТОПИЋПроф.разредне наставе
АНДРЕЈАНА ВИДИЋПроф.разредне наставе
НИКОЛИНА МИЛАКОВИЋПроф.разредне наставе
САНЕЛА ВИДИЋПроф.разредне наставе
БОЈАНА ЗЕЧЕВИЋПроф.разредне наставе
ЈОВАНКА ПЕТКОВИЋПроф.разредне наставе
ДОБРИЛА ВУЈОВИЋПроф.разредне наставе

Предметна настава

БОЖИЦА СТЈЕПАНОВИЋНаст. српског језика и књиж.
СМИЉА ГОЈКОВИЋПроф. српског језика и књижевности
ГОРДАНА АСЕНТИЋПроф.књиж. и срп.језика и проф.енг.језика и књиж.
БИЉАНА КОВАЧЕВИЋПроф. српског језика и књиж.
САЊА ШАРИЋДипломирани теолог
ГОРАН МАРЈАНОВИЋВјероучитељ православне вјеронауке
СЕДИН ОРУЧВјероучитељ исламске вјеронауке
СЕНАД КАРИЋВјероучитељ исламске вјеронауке
ИВАНА БРКОВИЋПроф. енглеског језика и књижевности
ДАЛИБОРКА РИЈИЋПроф. енглеског језика и књижевности
ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋПроф. енглеског језика и књижевности
МИРЈАНА ЖАРИЋ ЈОВИЧИЋПроф. енглеског језика и књижевности
НАТАША ЧОБАНОВИЋЕкономски техничар/ студент  њемачког језика
МИРОСЛАВ МАРИНКОВИЋДипл.проф-преводилац.руског језика; Проф. географије
ДРАГАНА ПОЊЕВИЋАпсолвент руског језика
НЕБОЈША ВИНКЕТАПрофесор ликовне културе
ДАРКО БОЖИЋПрофесор црквене музике и појања
АЛЕКСАНДАР РАКИЧЕВИЋПрофесор историје
ДАВОР БАРДАКПрофесор историје
СТАНИСЛАВА ДУЈАНИЋНаставник историје и географије
МАРИЈА КОКИЋ- ПРЕЧАНИЦАПрофесор географије
ДРАЖЕНА СТОЈКОВИЋПроф. хемије и физике
ВАЊА ГРАБОВАЦНаставник математике-физике
НЕБОЈША МИЛОШЕВИЋПроф. математике-информатике
САНЕЛА МИЛОСАВЉЕВИЋПроф. математике-информатике
САНДРА МИЛОШЕВИЋПроф. математике – физике
МАНДИЦА ТАНАСИЋДипл.биолог
МАЈА СТАНИЋПрофесор биологије
НАТАША МАРКОВИЋПрофесор хемије
ДРАЖЕНКА ТОПИЋПрофесор технике и информатике
СТАНИСЛАВ ВИДИЋПроф. информатике
ИВАН ДИМИТРОВ замј.
Ивана Живковић
Наставник физичког васпитања
ДУШКО ВРАЧПрофесор физичког васпитања
ГОРАН ЛУКИЋМастер физичког васпитања и спорта

Продужени боравак и јутарње чување:

Анита Рушкић,    Сандра Милошевић,     Ивана Петрић,    Јелена Ковачевић,      Биљана Чолак,      Љиљана Сријемац,  Зора Чивчић, Бојана Шкрбић, Бојана Видић, Ивана Петрић, Јована Милојевић