Наставно особље

Разредна настава:

ЉУБИЦА КОВАЧЕВИЋПроф.разредне наставе
ДИЈАНА ГИЧЕВСКАПроф.разредне наставе
ДАЛИБОР ВУКМАННаст.разредне наставе
БРАНКА ГЛИГОРЕВИЋПроф.разредне наставе
ГОРДАНА БАНОВИЋПроф.разредне наставе
НЕВЕНКА ЦВИЈАНОВИЋНаст.разредне наставе
СЛАЂАНА ЛАЗАРЕВИЋПроф.разредне наставе
ДИЈАНА РАДИЋПроф.разредне наставе
МИРЕЛА ПРОДАНОВИЋПроф.разредне наставе
ВИШЊА НЕСТОРОВИЋПроф.разредне наставе
ДРАГАНА ЋЕРИЋПроф.разредне наставе
МАЈАНА РАДОВАНОВИЋПроф.разредне наставе
БРАНКА ПИВАШПроф.разредне наставе
САНЕЛА ЂУРИЋПроф.разредне наставе
РАДМИЛА ТОПИЋПроф.разредне наставе
АНДРЕЈАНА ВИДИЋПроф.разредне наставе
САНДРА МИЛОШЕВИЋПроф.раз.наст
НИКОЛИНА МИЛАКОВИЋПроф.разредне наставе
САНЕЛА ВИДИЋПроф.разредне наставе
БОЈАНА ЗЕЧЕВИЋПроф.разредне наставе
ЈОВАНКА ПЕТКОВИЋПроф.разредне наставе
ДОБРИЛА ВУЈОВИЋПроф.разредне наставе

Предметна настава

БОЖИЦА СТЈЕПАНОВИЋНаст. српског језика и књиж.
ГОРДАНА АСЕНТИЋПроф.књиж. и срп.језика и проф.енг.језика и књиж.
БИЉАНА КОВАЧЕВИЋПроф. српског језика и књиж.
НЕНАД МИТРИЋДипломирани теолог
ГОРАН МАРЈАНОВИЋВјероучитељ православне вјеронауке
СЕДИН ОРУЧВјероучитељ исламске вјеронауке
АДМИР БЛИТОВИЋВјероучитељ исламске вјеронауке
ИВАНА БРКОВИЋПроф. енглеског језика и књижевности
ДАЛИБОРКА РИЈИЋПроф. енглеског језика и књижевности
ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋПроф. енглеског језика и књижевности
МИРЕЛА ЧЕЛАРПроф. енглеског језика и књижевности
НАТАША ЧОБАНОВИЋЕкономски техничар/ студент  њемачког језика
МИРОСЛАВ МАРИНКОВИЋДипл.проф-преводилац.руског језика; Проф. географије
НЕБОЈША ВИНКЕТАПрофесор ликовне културе
ДАРКО БОЖИЋПрофесор црквене музике и појања
АЛЕКСАНДАР РАКИЧЕВИЋПрофесор историје
СТАНИСЛАВА ДУЈАНИЋНаставник историје и географије
ДРАЖЕНКА ЂУРИЋПроф.филозофије и социологије
МАРИЈА КОКИЋ- ПРЕЧАНИЦАПрофесор географије
ДРАЖЕНА СТОЈКОВИЋПроф. хемије и физике
ВАЊА ГРАБОВАЦНаставник математике-физике
НЕБОЈША МИЛОШЕВИЋПроф. математике-информатике
САНЕЛА МИЛОСАВЉЕВИЋПроф. математике-информатике
МАНДИЦА ТАНАСИЋДипл.биолог
МАЈА СТАНИЋпрофесор биологије
НАТАША МАРКОВИЋПрофесор хемије
ЕДИС КЕШЕТОВИЋПрофесор тех.одгоја и информатике
СТАНИСЛАВ ВИДИЋПроф. информатике
ДРАГАН ВИДИЋПрофесор физичког васпитања и спорта
ДУШКО ВРАЧПрофесор физичког васпитања

Продужени боравак:

Анита Рушкић,    Слађана Нинић,     Ивана Петрић,    Биљана Чолак,      Наташа Ђаковић,      Љиљана Сријемац,     Зора Чивчић (замјена Бојана Шкрбић)