Помоћник директора

Помоћник директора: Далиборка Ријић
Датум рођења: 31.10.1973. године
Занимање: Професор енглеског језика и књижвности
Радно искуство: 22 године
Контакт телефон: +387 53 610 173
Електронска пошта: daliborkarijic@yahoo.com