Такмичења

ДИПЛОМЕ ЗА УСПЈЕХ НА ШКОЛСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОД. СУ ДОБИЛИ:

ЛАНА БРКИЋ, за освојено прво мјесто на школском такмичењу из математике за 7. разреде

СТАША ДАКИЋ, за освојено друго мјесто на школском такмичењу из математике за 7. разреде

ЈОВАНА ГАВРИЛОВИЋ, за освојено треће мјесто на школском такмичењу из математике за 7. разреде

ЈУСТИН ТЕОФИЛОВИЋ, за освојено прво мјесто на школском такмичењу из математике за 8. разреде

ВЛАДИМИР РАКИЋ, за освојено друго мјесто на школском такмичењу из математике за 8. разреде

НИКОЛА БОРОЈЕВИЋ, за освојено треће мјесто на школском такмичењу из математике за 8. разреде

ТАМАРА ЂЕКИЋ, за освојено прво мјесто на школском такмичењу из математике за 9. разреде

АНЂЕЛА ЧИКОЈЕ, за освојено друго мјесто на школском такмичењу из математике за 9. разреде

ВЕДРАНА ВУКМАН, за освојено прво мјесто на школском такмичењу из православне вјеронауке за 6. разреде

ИВОНА ИВАНОВИЋ, за освојено друго мјесто на школском такмичењу из православне вјеронауке за 6. разреде

АЛЕКСАНДАР ДВОРАНЧИЋ, за освојено треће мјесто на школском такмичењу из православне вјеронауке за 6. разреде

ДЕЈАН ЛУКИЋ, за освојено прво мјесто на школском такмичењу из информатике за 9. разреде

ЛАНА БРКИЋ, за освојено прво мјесто на школском такмичењу из српског језика за 7. разреде

НАТАША РАДУЛОВИЋ, за освојено друго мјесто на школском такмичењу из српског језика за 7. разреде

АДРИЈАНА БРАЈИЋ, за освојено треће мјесто на школском такмичењу из српског језика за 7. разреде

ЛАНА БРКИЋ, за освојено прво мјесто на школском такмичењу из физике за 7. разреде

СТАША ДАКИЋ, за освојено друго мјесто на школском такмичењу из физике за 7. разреде

ВАЊА МАРИЋ, за освојено треће мјесто на школском такмичењу из физике за 7. разреде

АНА ПЛАВШИЋ, за освојено прво мјесто на школском такмичењу из физике за 8. разреде

ЈУСТИН ТЕОФИЛОВИЋ, за освојено прво мјесто на школском такмичењу из физике за 8. разреде

ВЛАДИМИР РАКИЋ, за освојено друго мјесто на школском такмичењу из физике за 8. разреде

АНДРЕЈ ЈОВИЋ, за освојено треће мјесто на школском такмичењу из физике за 8. разреде

МИЛАНА РАЈАК, за освојено прво мјесто на школском такмичењу из физике за 9. разреде

ДЕЈАН ЛУКИЋ, за освојено друго мјесто на школском такмичењу из физике за 9. разреде

ГОРАНА ЛУКИЋ, за освојено треће мјесто на школском такмичењу из физике за 9. разреде

ЈУСТИН ТЕОФИЛОВИЋ, за освојено прво мјесто на школском такмичењу из историје

ВЛАДИМИР СРИЈЕМАЦ, за освојено друго мјесто на школском такмичењу из историје

БОРИС ВУКМАН, за освојено треће мјесто на школском такмичењу из историје

ЗОРАНА ЗЕЧЕВИЋ, за освојено прво мјесто на школском такмичењу из рецитовања у конкуренцији разредне наставе

АНЂЕЛА ВАСИЋ,  за освојено друго мјесто на школском такмичењу из рецитовања у конкуренцији разредне наставе

ЕНА ПЕЈЧИЋ,  за освојено треће мјесто на школском такмичењу у рецитовању у конкуренцији разредне наставе

ВУК ЏАБИЋ,  за освојено треће мјесто на школском такмичењу у рецитовању у конкуренцији разредне наставе

ГОРАНА ЛУКИЋ,  за освојено прво мјесто на школском такмичењу у рецитовању у конкуренцији предметне наставе

ДУЊА ПЈАНИЋ,  за освојено друго мјесто на школском такмичењу у рецитовању у конкуренцији предметне наставе

АНА ПЛАВШИЋ,  за освојено треће мјесто на школском такмичењу у рецитовању у конкуренцији предметне наставе

ДИПЛОМЕ ЗА УСПЈЕХ НА ОПШТИНСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОД. СУ ДОБИЛИ:

ИВОНА ИВАНОВИЋ, за освојено прво мјесто на општинском такмичењу из православне вјеронауке  за 6. разреде

ВЕДРАНА ВУКМАН, за освојено друго мјесто на општинском такмичењу из православне вјеронауке за 6. разреде

АЛЕКСАНДАР ДВОРАНЧИЋ, за освојено треће мјесто на општинском такмичењу из православне вјеронауке  за 6. разреде

ДЕЈАН ЛУКИЋ, за освојено прво мјесто на општинском такмичењу из информатике за 9. разреде

ЛАНА БРКИЋ, за освојено прво мјесто на општинском такмичењу из математике  за 7. разреде

СТАША ДАКИЋ, за освојено прво мјесто на општинском такмичењу из математике  за 7. разреде

ЈУСТИН ТЕОФИЛОВИЋ, за освојено прво мјесто на општинском такмичењу из математике  за 8. разреде

ВЛАДИМИР РАКИЋ, за освојено пдруго мјесто на општинском такмичењу из математике  за 8. разреде

АНЂЕЛА ЧИКОЈЕ, за освојено прво мјесто на општинском такмичењу из математике  за 9. разреде

ТАМАРА ЂЕКИЋ, за освојено друго мјесто на општинском такмичењу из математике  за 9. разреде

ЛАНА БРКИЋ, за освојено прво мјесто на општинском такмичењу из српског језика  за 7. разреде

НАТАША РАДУЛОВИЋ, за освојено друго мјесто на општинском такмичењу из српског језика  за 7. разреде

ЛАНА БРКИЋ, за освојено прво мјесто на општинском такмичењу из физике  за 7. разреде

СТАША ДАКИЋ, за освојено треће мјесто на општинском такмичењу из физике  за 7. разреде

ВЛАДИМИР РАКИЋ, за освојено прво мјесто на општинском такмичењу из физике  за 8. разреде

АНА ПЛАВШИЋ, за освојено друго мјесто на општинском такмичењу из физике  за 8. разреде

ЈУСТИН ТЕОФИЛОВИЋ, за освојено треће мјесто на општинском такмичењу из физике  за 8. разреде

МИЛАНА РАЈАК, за освојено прво мјесто на општинском такмичењу из физике  за 9. разреде

АНЂЕЛА ВАСИЋ, за освојено прво мјесто на општинском такмичењу у рецитовању категорији разредне наставе

ЗОРАНА ЗЕЧЕВИЋ, за освојено друго мјесто на општинском такмичењу у рецитовању категорији разредне наставе

ГОРАНА ЛУКИЋ, за освојено прво мјесто на општинском такмичењу у рецитовању категорији предметне наставе

ДИПЛОМЕ ЗА УСПЈЕХЕ НА ШКОЛСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА  У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОД. СУ ДОБИЛИ:

М И Л А Н А   П Е Т К О В И ЋЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА

ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Д У Њ А   П Ј А Н И Ћ,ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА

ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

И В А Н А   Б А Ч И ЋЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА

ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Т А М А Р А   Ђ Е К И Ћ,ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА

ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

А Њ А   Ц В И Ј И ЋЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Ј О В А Н А   К О С Т А Д И Н О В И ЋЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

М А Т Е А   Т Е О Ф И Л О В И Ћ,ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

А Н Ђ Е Л А   Д А Б О В И ЋЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Н И К О Л И Н А   Б А Р Д А К,ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

М И Х А Ј Л О   П Л А В Ш И ЋЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Ј У С Т И Н   Т Е О Ф И Л О В И ЋЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ШЕСТОГ РАЗРЕДА

ИЗ ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

А Н А   П Л А В Ш И ЋЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ШЕСТОГ РАЗРЕДА

ИЗ ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

В Л А Д И М И Р   С Р И Ј Е М А Ц,ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ШЕСТОГ РАЗРЕДА

ИЗ ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

А Њ А   И Г Њ А Т И Ћ,ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ШЕСТОГ РАЗРЕДА

ИЗ ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

А Н Ђ Е Л А   Д А Б О В И ЋЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДАИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Ж Е Љ A Н А М А К С И М О В И Ћ,ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Н И К О Л И Н А   Б А Р Д А К,ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

А Н А   М А Р К О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ ОСНОВА ИНФОРМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Н Е М А Њ А   Б О Р О Ј Е В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ ОСНОВА ИНФОРМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Ј О В О   П А Н Т И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ ОСНОВА ИНФОРМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

М И Л А Н А   Р А Ј А К, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Т А М А Р А   Ђ Е К И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Е М А   В А С И Л И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

А Њ А   Ц В И Ј И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Л У К А   К О С Т А Д И Н О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Т И Ј А Н А   М А Л Е Ш Е В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Ј О В А Н А   К О С Т А Д И Н О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Н И К О Л И Н А   Б А Р Д А К, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

К Р И С Т И Ј А Н   Ђ А К О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

А Н А   М А Р К О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

А Н А С Т А С И Ј А   Б А Ћ И Н А, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

А Н А   М А Р К О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Н Е М А Њ А   Б О Р О Ј Е В И Ћ,ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Т И Ј А Н А   М А Л Е Ш Е В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

ИЗ ХЕМИЈЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Л У К А   К О С Т А Д И Н О В И Ћ,ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

ИЗ ХЕМИЈЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

А Њ А   Ц В И Ј И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

ИЗ ХЕМИЈЕ,У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

С Е Р Г Е Ј   А С Е Н Т И Ћ,ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА

ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

М И Л А Н А   Р А Ј А К,ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА

ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

И В А Н А   Б А Ч И Ћ,ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА

ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

ДИПЛОМЕ ЗА ОСТВАРЕН УСПЈЕХ НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ ДОБИЛИ СУ:

Ј У С Т И Н   Т Е О Ф И Л О В И Ћ, ОШ „СВЕТИ САВА“ БРОД

ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

УЧЕНИКА ШЕСТОГ РАЗРЕДА ИЗ ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ,

У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

А Н А   П Л А В Ш И ЋОШ „СВЕТИ САВА“ БРОД

ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

УЧЕНИКА ШЕСТОГ РАЗРЕДА ИЗ ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ,

У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Ј Е Л Е Н А   Б Р О Ћ И Л О,ОШ „ЛИЈЕШЋЕ“ ЛИЈЕШЋЕ

ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

УЧЕНИКА ШЕСТОГ РАЗРЕДА ИЗ ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ,

У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

А Н А   М А Р К О В И ЋОШ „СВЕТИ САВА“ БРОД

ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА ИЗ ОСНОВА ИНФОРМАТИКЕ,

У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Н Е М А Њ А   Б О Р О Ј Е В И Ћ,ОШ „СВЕТИ САВА“ БРОД

ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА ИЗ ОСНОВА ИНФОРМАТИКЕ,

У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

К Р И С Т И Ј А Н   Ђ А К О В И Ћ ,ОШ „СВЕТИ САВА“ БРОД

ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Н И К О Л И Н А   Б А Р Д А КОШ „СВЕТИ САВА“ БРОД

ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

А Њ А   Ц В И Ј И ЋОШ „СВЕТИ САВА“ БРОД

ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Л У К А   К О С Т А Д И Н О В И Ћ,ОШ „СВЕТИ САВА“ БРОД

ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

З О Р А Н К А   С Т Е Ф А Н О В И Ћ,ОШ „ЛИЈЕШЋЕ“ ЛИЈЕШЋЕ

ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Т А М А Р А   Ђ Е К И ЋОШ „СВЕТИ САВА“ БРОД

ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

М И Л А Н А   Р А Ј А КОШ „СВЕТИ САВА“ БРОД

ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА,

У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

С Е Р Г Е Ј   А С Е Н Т И ЋОШ „СВЕТИ САВА“ БРОД

ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА,

У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Л У К А   К О С Т А Д И Н О В И ЋОШ „СВЕТИ САВА“ БРОД

ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА ИЗ ХЕМИЈЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

Т И Ј А Н А   М А Л Е Ш Е В И ЋОШ „СВЕТИ САВА“ БРОД

ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА ИЗ ХЕМИЈЕ, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ

АНА ПЛАВШИЋ, НЕМАЊА ЧИКОЈЕВИЋ,ЛУКА МАРИЋТЕОДОРА ТОПИЋВЛАДИМИР СРИЈЕМАЦКРИСТИНА ГРАБОВАЦ,СУЗАНА СЕЉАКОВИЋ,ИРИС МРЂА

ЗА УЧЕШЋЕ НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ

ИЗ ДЕМОКРАТИЈЕ У ПРОЈЕКТУ „ЈА, ГРАЂАНИН“, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ.

В А Л Е Н Т И Н А   Ј А К О В Љ Е В И Ћ,ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО У КОНКУРЕНЦИЈИ УЧЕНИЦА НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ „ДЈЕЦА У САОБРАЋАЈУ“, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ.

Ј О В АН А   Г А В Р И Л О В И Ћ,ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО У КОНКУРЕНЦИЈИ УЧЕНИЦА НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ„ДЈЕЦА У САОБРАЋАЈУ“, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ.

И В О Н А   И В А Н О В И Ћ,ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО У КОНКУРЕНЦИЈИ УЧЕНИЦА НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ „ДЈЕЦА У САОБРАЋАЈУ“, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ.

В Л А Д И М И Р   Р А К И Ћ,ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО У КОНКУРЕНЦИЈИ УЧЕНИКА НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ„ДЈЕЦА У САОБРАЋАЈУ“, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ.

Њ Е Г О Ш   Ђ У К И Ћ,ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО У КОНКУРЕНЦИЈИ УЧЕНИКА НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ „ДЈЕЦА У САОБРАЋАЈУ“, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ.

Д Е Ј А Н   Д Р А Г О Љ Е В И Ћ,ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО У КОНКУРЕНЦИЈИ УЧЕНИКА НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ „ДЈЕЦА У САОБРАЋАЈУ“, У ШКОЛСКОЈ 2018/19. ГОДИНИ.

ДИПЛОМЕ ЗА УСПЈЕХЕ НА ШКОЛСКИМ ТАКМИЧЕЊА У 2017/2018. год. СУ ПРИМИЛИ:

Т И Ј А Н А   М А Л Е Ш Е В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА

ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

А Њ А   Ц В И Ј И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ШКОЛСКОМ

ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У

ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Ј О В А Н А   К О С Т А Д И Н О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА

ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Л У К А   К О С Т А Д И Н О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА

ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Л У К A   Б О Р О Ј Е В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

А Н А   М А Р К О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Н Е М А Њ А   Б О Р О Ј Е В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

А Н Д Р Е А   Ј А Ћ И М О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

С А Њ А   Ч А Л И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА  ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

А Р И А Н А   Р И Ј И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Ј О В А Н А   Ђ У Ђ А Н О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА  ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Н А Т А Ш А   Ј А Ћ И М О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА

ИЗ ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

М А Т Е А   Т Е О Ф И Л О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА

ИЗ ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Н И К О Л И Н А   З Е Ч Е В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА

ИЗ ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Д А Н И Ц А   Т Е О Д О С И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА

ИЗ ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

А Н Д Р Е А   Ј А Ћ И М О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Ј О В А Н А   Ђ У Ђ А Н О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

С Т Е Ф А Н   Ђ У К И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

С Т Е Ф А Н   Ђ У К И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ ОСНОВА ИНФОРМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Б ОР И С   Џ А Б И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ ОСНОВА ИНФОРМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

А Н Д Р Е А   Ј А Ћ И М О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ ОСНОВА ИНФОРМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

С Е Р Г Е Ј   Б А Н О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ ОСНОВА ИНФОРМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

С Е Р Г Е Ј   Б А Н О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

А Р И А Н А   Р И Ј И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

А Л Е К С А Н Д Р А   Д У Ј А Н И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

А Н Ђ Е Л А   Д А Б О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

А Н А   М А Р К О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Н И К О Л И Н А   Б А Р Д А К, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Н И К О Л И Н А   З Е Ч Е В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА

ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

М А Т Е А   Т Е О Ф И Л О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА

ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

С М И Љ А Н А   З Е Ч Е В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА

ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

С Т Е Ф А Н   П Е Т Р О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ ИСТОРИЈЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Ј О В А Н А   Ђ У Ђ А Н О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ ИСТОРИЈЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

А Д Р И А Н А   Ц В Ј Е Т К О В ИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО

НА ШКОЛСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА ИЗ ИСТОРИЈЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Дипломе за успјех на општинским такмичењима у знању за школску 2017/18. год. примили су:

А Н Д Р Е А   Ј А Ћ И М О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Ј О В А Н А   Ђ У Ђ А Н О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

AЊА ЦВИЈИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ

ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА

ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

АНДРЕА ЈАЋИМОВИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

САЊА ЧАЛИЋ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ

ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ МАТЕМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Б О Р И С   Џ А Б И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ ОСНОВА ИНФОРМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

С Т Е Ф А Н   Ђ У К И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО  2. МЈЕСТО

НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ ОСНОВА ИНФОРМАТИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

С Е Р Г Е Ј   Б А Н О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

А Р И А Н А   Р И Ј И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

А Н А   М А Р К О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

А Н Ђ Е Л А   Д А Б О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА ИЗ ФИЗИКЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Н И К О Л И Н А   З Е Ч Е В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА

ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

М А Т Е А   Т Е О Ф И Л О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА

ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

С Т Е Ф А Н   П Е Т Р О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО

НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ ИСТОРИЈЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Ј О В А Н А   Ђ У Ђ А Н О В И Ћ, ЗА ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО

НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ УЧЕНИКА ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ИЗ ИСТОРИЈЕ, У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ

Захвалнице за успјехе ученика у спорту су додијељене:

М И Л И Ц И   Р А Д О В А Н О В И Ћ, ученици ове Школе,

за достојно представљање Школе кроз остверене спортске резултате,

на основу којих је, другу годину заредом, проглашена

НАЈБОЉИМ СПОРТИСТОМ општине Брод у 2017. години.

А Н Д Р Е Ј У   П И В А Ш У, ученику ове Школе,

за достојно представљање Школе кроз остверене спортске резултате,

на основу којих је проглашен НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈИМ СПОРТИСТОМ

општине Брод у 2017. години.

Т И Н И   Т Е Ш А Н О В И Ћ, ученици ове Школе,

за достојно представљање Школе кроз остверене спортске резултате,

на основу којих је стекла признање другорангиране на листи

НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈИХ СПОРТИСТА општине Брод у 2017. години.

Е Н И П Е Ј Ч И Ћ, ученици ове Школе, за достојно представљање Школе

кроз остверене спортске резултате, на основу којих је стекла признање

трећерангиране на листи НАЈПЕРСПЕКТИВНИЈИХ СПОРТИСТА

општине Брод у 2017. години.

Ученицима наше Школе, који су као чланови

КАРАТЕ КЛУБ „ПОЛЕТ“, кроз остварене спортске резултате

дали свој допринос да овај клуб буде проглашен

ЗА НАЈБОЉУ СПОРТСКУ ОРГАНИЗАЦИЈУ општине Брод у 2017. години.

РЕЗУЛТАТИ ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА У ЗНАЊУ  И СПОРТУ 2016/17. год.:

Основи информатике (9. разред):

1)Моника Кузмановић (9-1)

2) Анђела Спасојевић(9-2)

3) Романа Трнинић(9-1)

Физика (8. разред)

1) Јована Ђуђановић (8-3)

2) Сергеј Бановић (8-2)

3) Аријана Ријић (8-2)

Физика (9. разред)

1) Моника Кузмановић (9-1)

2) Милица Сандић (9-3)

3) Михаела Топић (9-3)

Математика (7.разред)

1) Јово Пантић (7-3)

2) Михајло Плавшић (7-4)

3) Анастасија Баћина (7-3)

Математика (8.разред)

1) Дејан Ружојчић (8-3)

2) Александра Дујанић (8-3)

3) Аријана Ријић (8-2)

Математика (9.разред)

1) Михаела Топић (9-3)

2) Ања Цвјетковић (9-1)

3) Дејан Шукурма (9-4)

Енглески језик (7. разред)

1) Вукашин Недић (7-1)

2) Анастасија Баћина (7-3)

3) Јово Пантић (7-3)

Српски језик (7. разред)

1) Ана Марковић (7-1)

2) Лука Боројевић (7-3)

3) Николина Бардак (7-1)

3) Анђела Дабовић (7-3)

Руски језик (8.разред)

1) Андреа Јаћимовић (8-4)

2) Јована Ђуђановић (8-3)

3) Александра Дујанић (8-3)

Православна вјеронаука (5.разред)

1) Сара Дуроња (5-1)

2) Милана Рајак (5-3)

3) Ема Василић (5-1)

МИХАЈЛО ПЛАВШИЋ, ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ СЕДМОГ РАЗРЕДА

ЈОВО ПАНТИЋ, ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ СЕДМОГ РАЗРЕДА

СТАНИША ПРОДАНОВИЋ, ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ СЕДМОГ РАЗРЕДА

АЛЕКСАНДРА ДУЈАНИЋ, ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ОСМОГ РАЗРЕДА

ОГЊЕН ПЕТРОВИЋ, ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ОСМОГ РАЗРЕДА

ДЕЈАН РУЖОЈЧИЋ, ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ОСМОГ РАЗРЕДА

МИХАЕЛА ТОПИЋ, ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

АЊА ЦВЈЕТКОВИЋ, ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

ВЕДРАН ТОПИЋ, ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

МОНИКА КУЗМАНОВИЋ, ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ОСНОВА ИНФОРМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

АНЂЕЛА СПАСОЈЕВИЋ, ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ОСНОВА ИНФОРМАТИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА

САРА ДУРОЊА, ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ПЕТОГ РАЗРЕДА

ДАЈАНА ТОПИЋ, ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ПЕТОГ РАЗРЕДА

МИЛАНА РАЈАК, ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ ПЕТОГ РАЗРЕДА

ЈОВАНА ЂУЂАНОВИЋ, ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА У КОНКУРЕНЦИЈИ ОСМОГ РАЗРЕДА

АНДРЕА ЈАЋИМОВИЋ, ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА У КОНКУРЕНЦИЈИ ОСМОГ РАЗРЕДА

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЋ, ОСВОЈЕНО 3. МЈЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА У КОНКУРЕНЦИЈИ ОСМОГ РАЗРЕДА

АНДРЕА ЈАЋИМОВИЋ, ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА РЕГИОНАЛНОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА У КОНКУРЕНЦИЈИ 8. РАЗРЕДА

ЈОВАНА ЂУЂАНОВИЋ, ОСВОЈЕНО 2. МЈЕСТО НА РЕГИОНАЛНОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА У КОНКУРЕНЦИЈИ 8. РАЗРЕДА

МОНИКА КУЗМАНОВИЋ, ОСВОЈЕНО 1. МЈЕСТО НА РЕГИОНАЛНОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ФИЗИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ 9. РАЗРЕДА.

МОНИКА КУЗМАНОВИЋ, ОСВОЈЕНО 5. МЈЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ ФИЗИКЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ 9. РАЗРЕДА.

САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА, ОСВОЈЕНО ПРВО МЈЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ „ДЈЕЦА У САОБРАЋАЈУ“.

САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА, ОСВОЈЕНО ДРУГО МЈЕСТО НА ДРЖАВНОМ ТАКМИЧЕЊУ „ДЈЕЦА У САОБРАЋАЈУ“.