Школски одбор

  1. Гордана Асентић, предсједник
  2. Ирена Дамјановић, члан
  3. Николина Милаковић,члан
  4. Слађана Томичевић, члан
  5. Ружица Маслић,члан
  6. Милош Станишић, члан