Школско звоно

Прва смјена:                                        Друга смјена:

1.час      7.00 – 7.45                               13.00 – 13.45

2.час      8.00 – 8.45                               13.50 – 14.35

3.час      8.50 – 9.35                               14.50 – 15.35

4. час     9.40 – 10.25                             15.40 – 16.25

5. час     10.30 – 11.15                             16.30 – 17.15

6.час       11.20 – 12.05                             17.20 – 18.05