Важни линкови

Републички педагошки завод ће у школској 2016/17. години, у свим основним школама Републике Српске, провести екстерно вредновање постигнућа ученика деветог разреда из српског језика и математике. Екстерним вредновањем ће бити обухваћени ученици који похађају наставу по наставном плану и програму за основну школу.

Ово су линкови за преузимање збирки испитних задатака из математике и српског језика.

http://www.rpz-rs.org/sajt/doc/file/fajl_novosti/1/0a/01307_20170202_Zbirka_zadataka_EVUP_16-17_-_Srpski_jezik.pdf

http://www.rpz-rs.org/sajt/doc/file/fajl_novosti/1/07/01306_20170202_Zbirka_zadataka_EVUP_16-17_-_Matematika.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *