Успјешно смо прошли серију контрола

Нашу школу су од почетка школске године у циљу прегледа рада походила три надзорника, савјетник и просвјетни инспектор. Ријеч је о редовним и ванредним контролама нашег рада из различитих области. Морамо се похвалити да смо све контроле струке успјешно прошли.

Походили су нас: Гордана Попадић, надзорник за разредну наставу РПЗ, Горан Јанковић, надзорник за математику, Драган Сувајац, надзорник за физичко васпитање, Дијана Пешић, савјетник за инклузивну наставу и Љубиша Гаврић, просвјетни инспектор.

Контроле рада у настави подразумијевају детаљан преглед планирања и извођења наставе, однос према раду и ученику, стручно усавршавање наставника итд. Контрола инклузивности укључује провјеру спектра рада са учеником ометеним у развоју и процес укључења у наставу. Просвјетни инспектор провјерава исправност правних поступака управе и наставничког вијећа кроз сву школску законски прописану документацију у конкретним случајевима.

Поносни смо на цјелокупан одговоран и стручан рад!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *