ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Због присутне епидемиолошке појаве морбила (малих богиња) у државама у окружењу (Србија, Црна Гора), усљед кретања становништва, као и недовољног обухвата дјеце МРП вакцином, постоји опасност преноса заразе и појаве епидемије и у Републици Српској.

У циљу праћења ове појаве и предузимања противепидемиолошких мјера, Дом здравља Брод ће предузети одређене активности:

  • на основу расположиве евиденције утврдиће се статус за сву дјецу, те ће се невакцинисана или непотпуно вакцинисана дјеца у наредном периоду вакцинисати у складу са Правилником о имунизацији и хемопрофилакси.
  • у вртићима и школама ће бити појачан санитарно-хигијенски надзор у смислу чишћења, дезинфекције и радовног провјетравања просторија.

Школа је обавезна да у овом циљу сарађује са Домом здравља, као и да поступа по налозима ове здравствене установе. Задужују се одјељењске старјешине да упознају дјецу са овом појавом и активностима које су обавезујуће да се проведу. Исто тако, и родитељи невакцинисане дјеце обавезни су да по утврђеним списковима, своју дјецу доведу на вакцинацију.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *