Нешто о пројекту “Читалићи”

Пројекат „Читалићи“ је међушколски васпитно – образовни пројекат чијом се реализацијом у школама подстиче развој навике смисленог читања и подиже ниво медијске писмености међу омладином. Изворно је пројекат поријеклом из Републике Србије тачније Алексинца и тамо се проводи у већим и озбиљнијим димензијама. РПЗ Републике Српске је нашу школу позвао заједно са још 39 школа из Републике Српске да се прикључимо пројекту. Републички координатор за провођење пројекта је надзорник за наставу српског језика Силва Добраш. У школама нашег ентитета се пројекат проводи пету годину али не свеобухватан већ дјелимичан, тачније без такмичења међу школама. Ово је пета година провођења пројекта у организацији РПЗ РС, а нашој школи је ово прва година учешћа.

Свака школа, учесница пројекта, је позвана да осмисли активности у току школске године које ће се проводити кроз рад школске библиотеке, секција, организација, савјета итд. на тему „Књижевни лик“. То је овогодишња тема пројкта и у Републици Србији те се ми учешћем прикључујемо изради галерије најбоље остварених ликова српске књижевности. Препоручљиво је приказати, макар у завршници, књижевни лик локалног подручја.

Пројекат је осмишљен тако да се све активности предочавају регионалном координатору по њиховом остварењу а координатор на крају школске године бира једног учесника смотре (маскембала) књижевних ликова који ће се одржати у Дјечијем позоришту РС у јуну.

Циљеви:

 – стицање, развијање, његовање и промовисање Медијске писмености кроз јачање компетенција у областима Читање и разумјевање прочитаног и Писмено изражавање;

-  оспособљавање ученика да користе информације у свим облицима и на свим медијима у циљу његовања критичког и креативног мишљења;

-  његовање права на сопствено мишљење и слободу изражавања;

 – развијање навике читања и коришћења библиотечких услуга у циљу овладавања вјештином цјеложивотног учења уз истицање значаја школске библиотеке у васпитно-образовном процесу и животу школе, као и општинске библиотеке у животу заједнице;

 – развијање позитивних људских вриједности и способности самовредновања;

 – развијање личног и националног идентитета, развијање свијести и осјећања припадности , поштовање и његовање српског језика, традиције и културе српског народа, конститутивних народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и свјетске културне баштине;

 – развијање тимског рада, истраживачког духа и сарадње међу ученицима и наставницима, као и његовање сарадништва међу свим актерима културног живота уже и шире заједнице – школе, библиотеке, издавачке куће, удружења…;

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *