Колективни родитељски састанци

У нашој школи су у току априла одржана два родитељска састанка, за 6. и 7. и за 8.и 9. разреде са релативно истим дневним редом који је подразумијевао скретање пажње на, према мишљењу Тима за бригу о дјеци, горуће проблеме у одрастању дјеце.

Закључено је да се слободно вријеме слабо планира и лоше користи што има за посљедицу да је физичка активност сведена на минимум. Поручено је родитељима да са дјецом треба разговарати и стећи њихово повјерење. Закључено је такођер и да због претјеране употребе мобилних телефона пада физичка активност. Чуо се став да у школи има фиксни телефон те да нема потребе за ношењем телефона у школу јер се исти на разне начине може злоупотребити. Скренута је пажња родитељима и да је дјеци дрога доступна те да обраћају чешће пажњу на дјечији изглед, друштво, мјеста и намјене трошења новца. На састанку са родитељима 8. и 9. разреда било је ријечи и о тестерима на дрогу који ће бити подијељени родитељима са намјеном да тестирају дијете на поједине супстанце, како је наведено, на иницијативу локалне самоуправе. Честе у овом узрасту су и посјете кладионицама.

Родитељи су могли чути и о екстерној провјери постигнућа ученика 7. разреда из информатике али и главној пробној малој матури за 9. која ће се одржати у јуну. Од школске 2020/21. она ће бити обавезна.

На крају су родитељи обавјештени да ће се и ове године организовати акција “Спојимо дјецу Косова и Републике Српске”  и да ће у Броду боравити дјеца у периоду од 16. до 23. јуна ове године.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *