“Школа и вршњачка медијација у Босни и Херцеговини”

  РЕПУБЛИКА СРПСКА; ЈУ Основна школа „Свети Сава“

Брод 74450, Ул. Вука Караџића бб

Телефони: 053-610-173; 053-610-194; 053-612-249;

e-mail: os104@skolers.org

ЈИБ: 4400133930003, Организациони код: 0814104


Наша Школа је, на основу активности и конструктивног учешћа у досадашњим пројектима, препоручена и прихваћена у пројекту „Школска и вршњачка медијација у БиХ“.

Пројекат финансира Министарство вањских послова Републике Словеније (линк  ), а имплементира га хуманитарна непрофитна организација ИТФ. Укључењем у пројекат наша Школа је постала партнер ИТФ-а у развоју овог програма у БиХ.

Овај пројекат, умјесто искључиве примјене правила и логике по устаљеном школском моделу, има за циљ да омогући алтернативне начине сузбијања и спречавања вршњачког насиља, као и других начина рјешавања конфликтних ситуација. Ефекти овог пројекта треба да буду стварање мирне и пријатељске климе у школи и елиминисање конфликтних ситуација међу ученицима.

У настојању да заживе, и да се у пракси спроводе одређене алтернативне методе, међу које спада и овај модел вршњачке медијације, наша Школа је, заједно са школама са дервентског подручја, обухваћена процесом обуке и оспособљавања троје наставника, који имају задатак даљег развијања овог пројекта у нашој Школи.

Послије петодневне обуке, наставници Далиборка Ријић, Николина Милаковић и Станислав Видић су већ кренули са планским активностима упознавања стручних актива са суштином овог пројекта, те са посјетама часовима одјељенских заједница, кроз које треба да препознају ученике који су заинтересовани, али и имају одговарајуће способности да би испунили улогу медијатора у вршњачком конфликту.

Послије одабира ученика – потенцијалних медијатора, ови наставници ће провести вишечасовну обуку за едукацију и оспособљавање одабраних ученика за обављање вршњачке медијације.

Посебно желимо да нагласимо да су се наставници који су прошли обуку за медијаторе, позитивно изразили о овом пројекту, и очекују, када овај пројекат као алтернативни модел заживи, да ће имати значајног ефекта у рјешавању вршњачких конфликата и утицати на смањење обима вршњачког насиља и ублажавања његових посљедица.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *