Обавјештење

Број: 951/19

Датум: 18.11.2019.

У складу са чланом 8. Правилника о процедури пријема, критеријима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи («Службени гласник РС» број 74/18 и 26/19) Комисија за избор, именована одлуком директора ЈУ Основне школе «Свети Сава» Брод број 579/19, након прегледа достављене документације, објављује списак кандидата који испуњавају услове конкурса (6.11.2019.).

За радно мјесто:

 НАСТАВНИК ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

ГОРАН ЛУКИЋ

 

Комисија:

  1. Душко Врач, предсједник __________________________
  2. Небојша Винкета, члан ____________________________
  3. Анита Рушкић, члан ______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *