Вредновање рада Школе

Наша школа је протекле школске године извршила самовредновање рада са завршном оцјеном добар (3). Координатор тима за самопроцјену је била Далиборка Ријић, помоћник директора, а Тим за самовредновање је бројио 14 чланова који су оцјењивали рад Школе кроз 7 прописаних стандарда.

У периоду од 18-20. 11. 2019. год. у нашој школи борави 6 надзорника Републичког педагошког завода и један директор који ће на основу увида у прикупљени материјал током самовредновања да донесе суд о квалитету рада наше школе. Током свога боравка  комисија ће разговарати данас са представницима  ученика у 11.30 и представницима родитеља у 15 сати, док ће са представницима наставника и локалне власти разговарати у току сутрашњег дана.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *