Обављено спољашње вредновање наше школе

Обавјештавамо да је у сриједу 20.11.2019. год. завршено спољашње вредновање наше школе које је обавило 6 надзорника надлежног РПЗ – а Бања Лука и један директор. Школа је вреднована кроз 7 стандарда квалитета које су саме за себе поставиле школе у процесу самовредновања. Екстерна комисија је провјерила доказни материјал које је у процесу самоврадновања извео школски тим састављен од 15 чланова чији је координатор Далиборка Ријић, помоћник директора. Тим је рад школе оцијенио као добар па свим стандардима.

И комисија и ми у школи смо задовоњни затеченим стањем по појединим катетегоријама тзв. индикаторима стандарда те растерећенији настављамо ово полугодиште. Приликом контроле смо се храбро држали, нарочито ученици, јер је контрола подразумијевала и контролу методе извођења часа.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *