Ниво квалитета рада – одличан

У нашој школи коначно је завршен процес спољaшње провјере квалитета њеног рада. Процес је закључен Извјештајем о спољашњем вредновању квалитета рада наше школе, који нам је достављен у понедјељак 16. децембра 2019. год.

Овај Извјештај је са највишег нивоа сачинио је седмочлани Тим инспектора – просвјетних савјетника, именован од стране Републичког педагошког завода Републике Српске.

С обзиром да су, у процесу утврђивања квалитета рада школе наше школе, допринос дали и представници локалне заједнице, родитељи наших ученика, као и сами ученици, сматрамо се обавезним да нашу јавност  упознамо са коначном оцјеном квалитета наше школе.

Могуће оцјене су биле: не задовољава, задовољава, добро и одлично.

Цитат: “На основу увида у Извјештај о самовредновању рада школе, предочену документацију и материјале школе, појединачних вредновања и извјештаја евалуатора, изведена је коначна оцјена квалитета њеног васпитно – образовног рада: Свеукупни ниво квалитета рада школе оцјењује се са : одлично.” У потпису ове оцјене стоји, како је наведено, 7 просвјетних савјетника, чланова Тима за спољашње вредновање.

Као школа, поносни смо на овакву оцјену, јер је веома мало школа до сада успјело да оствари овакав резултат. Поносни смо и због саме чињенице да спадамо у групу међу 30 основних школа у Републици Српској које су прве биле обухваћене овим процесом, што је са собом носило додатни терет неизвјесности и неискуства.

Овај резултат нас обавезује да одржавамо, а у складу са даљим могућностима, и да унапређујемо квалитет рада ове школе. Овим резултатом постали смо један од примјера (великој) већини осталих школа који убудуће требају да се равнају према нама.

У будућности очекујемо да ћемо, осим већих обавеза које из овога проистичу, остварити и одређене бенефите као једна од огледних и угледних школа у Републици Српској.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *