Оспособљавање ученика за вршњачке медијаторe

Од почетка школске године наша школа је укључена у пројекат Медијације. Носилац пројекта је организација ITF Enhancing Human Security уз финансијску помоћ Министарства вањских послова Републике Словеније.

Медијација представља алтернативну методу у рјешавању сукоба међу ученицима на миран и толерантан начин гдје ученици заједнички трагају за рјешењем конкретног проблема који се појавио између двоје или више ученика. Циљ пројектних активности је унапређење основних људских врлина ученика, стварање мирне и пријатељске климе у основним школама и елиминисање конфликата на било којем основу.

Прва фаза овог пројекта је била обука наставника за школске медијаторе, док су у другој фази пројекта 20 ученика од шестог до осмог разреда укључени у обуку за вршњачку медијацију. Ученици се кроз радионице оспособљавају за вођење медијације те развијају комуникацијске вјештине у преговарању, слушању, разумјевању и рјешавању проблема и сукоба.

Наставници и ученици, укључени у овај пројекат, такође показују велико интересовање и сматрају да је вршњачка медијација веома корисна.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *