Обавјештавамо ученике и њихове родитеље да се настава обуставља до 30. марта ради заштите дјеце од епидемије вируса корона а на основу одлуке Владе Републике Српске. Пратите препоручене мјере спрјечавања епидемије које емитују средства јавног информисања и смањите кретање. Наставници и стручна служба ће се јављати на посао редовно, све док не добијемо даље препоруке.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *