Важно обавјештење

У тексту овог дописа налазе се имана предметних наставника и њихове е-mail адресе, на које их ученици и родитељи, којима поједини наставници предају одређене предмете, требају и морају контактирати.

Путем ових е-адреса оствариваће се међусобна будућа сарадња између ученика и наставника, онако како је то дефинисано инструкцијама Министарства просвјете и културе Републике Српске. Ако наставници могу остварити ефикаснији модел сарадње, то ће се они договорити са својим ученицима, када остваре потпуну комуникацију. Сваки ученик од 6. до 9. разреда обавезан је да, путем е-адресе, успостави контакт са сваким наставником који му предаје одређени предмет. Ово се не односи на предмете: ликовну, музичку културу, физичко васпитање и основе демократије.

Имена и е-адресе наставника су:

Станислав Видић    stanislav_vidic82@yahoo.com

Марија Кокић – Пречаница   sedmi1onl@gmail.com

Едис Кешетовић   edis.kesetovic@gmail.com

Жељка Манојловић   manojlovic_zeljka@yahoo.com

Наташа Марковић   hemija.skola@yahoo.com

Божица Стјепановић   bobastjepanovic62@gmail.com

Далиборка Ријић   daliborkarijic@yahoo.com

Александар Ракићевић   a.rakicevic@gmail.com

Станислава Дујанић   stanislavadujanic1@gmail.com

Маја Станић   ranitovic.maja@hotmail.com

Мирела Челар   mirela.celar@gmail.com

Дражена Стојковић   drazena.stojkovic@googlemail.com

Гордана Асентић   gogaasentic@gmail.com

Лука Душанић   luka_dusanic@outlook.com

Смиља Гојковић   sgojkovic1965@gmail.com

Биљана Ковачевић  kovacevicbiljana60@gmail.com

Небојша Милошевић   milosevic.matematika@gmail.com

Владимир Јовановић   jovanovicvladimir340@yahoo.com

Мирослав Маринковић   miroslavrussian@yandex.com

Вања Грабовац   grabovacvanja@gmail.com

Наташа Чобановић   natasacobanovic485@gmail.com

Сања Јаћимовић   sanja.vasilic87@gmail.com

Горан Марјановић    goranmarjanovic88@gmail.com

Ненад Митрић    nenadmitric@yahoo.com

 

Брано Гојковић – директор Школе

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *