ОБАВЕЗА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА, РОДИТЕЉА И НАСТАВНИКА КОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ

Познато је да се, због проглашене пандемије, сваки дан уводе нове мјере са циљем спречавања његовог ширења у нашем окружењу. У том смислу обустављен је и редован наставни процес у основним школама, а за све основце у Републици Српској организована је настава на даљину, емитовањем образовног програма на првом каналу РТРС-а.

Емитовање овог програма је почело у уторак, 17. марта, у периоду од 9,00 до 14,00 часова. Ради што ефикасније реализације ових активности Министарство просвјете и културе Републике Српске изадало је инструкцију за све школе, наставнике, ученике и њихове родитеље. Инструкција је објављена на службеној страници Школе, дана 16.03.2020. године.

Овако организован образовни процес обавезан је за све ученике и њихове наставнике, и у том контексту позивам све ученике и родитеље да ово најозбиљније приме к знању. И ученици и наставници су обавезни да прате овај програм. Након емитованог дневног програма и обрађеног градива, наставници су обавезни да се путем договореног начина електронске комуникације ставе ученицима на располагање, да им електронским путем пошаљу задатке везане за обрађено градиво, и помогну у његовом бољем савладавању.

Ученици су обавезни да, послије емитовања наставних садржаја, у случају потребе појашњења обрађене материје, електронским путем контактирају своје наставнике, затим да примљене задатке обраде и истим путем врате својим наставницима. Одјељенске старјешине су обавезне да успоставе контакт са родитељима и упознају их са оваквим видом рада. Такође, предметни наставници, путем одјељенских старјешина су обавезни да упознају родитеље о евентуалном изостанку сарадње или лошој сарадњи од стране њихове дјеце са наставницима код праћења емитованог садржаја.

У контексту овога, у раније објављеном материјалу на школској интернет страници, од 17.03.2020. године објављена су имена наставника са њиховим e-mail адресама, на које их ученици и родитељи могу контактирати и са њима кореспондирати. Да би то могли и реализовати, ученици треба да имају, или, ако немају, треба да отворе своје е-mail налоге.

На овој страници ће, путем линка, сваки дан бити објављен претходно емитовани садржај на програму РТРС-а, тако да ученици могу и накнадно да се врате на обрађивану материју. Наставници су обавезни да са ученицима договоре период преписке и рокове за израду задаће, с тим да то треба да усагласе и наставници међусобно.

Наставници су обавезни да воде евиденцију о сарадњи са ученицима, а о начину вођења педагошке документације, која треба да проистекне из оваквог облика рада, школе и наставници ће бити благовремено обавијештени.

Још једном наглашавамо: Све званичне информације биће објављиване искључиво на службеној страници Школе www.ossvetisavabrod.com . Фејсбук профил Школе је само помоћно средство обавјештавања, који може да вас усмјери на званичну интернет страницу Школе.

Брано Гојковић – директор Школе

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *