Упутство о начину евидентирања дјеце дорасле за упис у први разред

У складу са актуелним стањем проглашене пандемије, Министарство просвјете и културе Републике Српске је свим основним школама доставило инструкције о начину поступања приликом евидентирања дјеце дорасле за упис у први разред за наредну школску годину.

Евидентирање дјеце, као припремна фаза за упис за наредну школску годину, због актуелне ситуације, обавиће се путем телефона на број 053/610-173. Тестирање дјеце, као наредна фаза, неће се заказивати све док се за то не стекну адекватни услови, о чему ће родитељи накнадно бити обавијештени.

У складу са поменутим инструкцијама, обавјештавамо родитеље наших будућих ученика да ће се евидентирање вршити на сљедећи начин:

– У прилогу овог упутства налази се списак дјеце која се већ налазе на евиденцији за упис.

– Родитељи, који имају дјецу дораслу за упис, треба да остваре увид у тај списак, и погледају да ли се њихово дијете налази на овом списку, као и да ли су подаци, везани за њихово дијете тачни.

Ако подаци нису тачни, родитељи су обавезни да назову стручну службу школе на горе наведени број телефона, и да исправе нетачне податке.

Ако се дијете налази на списку, а још увијек није школски обвезник због датума рођења или неког другог разлога, родитељи су такође обавезни да назову на наведени број, и да том приликом дају усмену изјаву да своје дијете неће ове године уписати у први разред, али и да наведу разлог због одустајања од уписа.

Ако се дијете налази на списку, а родитељи неће да га упишу у школу, иако је школски обвезник, родитељи су такође обавезни да назову Школу, и да наведу разлог због чега дијете неће бити уписано у први разред.

Ако се дијете тренутно не налази на евиденцији, родитељи су обавезни да назову школску службу, и да пријаве дијете на списак, тако што ће навести име, име једног родитеља, презима ученика, тачан матични број дјетета и адресу становања, на којој је породица по ЦИПС обрасцу пријављена.

– Ако немају другог начина провјере, родитељи могу назвати наведени број телефона да провјере да ли се њихово дијете налази на евиденцији дорасле дјеце за упис у први разред за наредну годину.

У случају неоправданог изостваљања дјетета од поласка у школу, а дијете се НАЛАЗИ на евиденцији, или непријављивања дјетета које се тренутно НЕ НАЛАЗИ на евиденцији, а дорасло је за полазак у школу, подсјећамо родитеље да у том случају за то, у складу са Законом о основном васпитању и образовању РС (Сл. гл. РС, број 44/17, 31/18 и 84/19), сносе кривичну одговорност.

Још једном наглашавамо да је списак евиденције дјеце објављен на интернет страници Школе www.ossvetisavabrod.org , а број телефона на који можете назвати је 053/610-173.

Евиденција ученика за полазак у школу

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Брано Гојковић

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *