ИНСТРУКЦИЈА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

Министарство просвјете и културе Републике Српске доставило нам је нове инструкције, везане за начин реализације наставе на даљину.

Инструкције се састоје у сљедећем:

  • За рад код куће (задаћу) из сваког предмета, ученици су обавезни да раде оно што је дао наставник који реализује наставу на даљину путем програма РТРС-а
  • Одјељенске старјешине и предметни наставници су обавезни да имају комуникацију са свим ученицима, и да им, на основу достављене урађене задаће дају повратне информације о урађеним задацима. Постављени задаци кроз наставу на даљину на задату тему (кроз програм РТРС-а) могу се проширити, као на примјер: да се напише утисак о лектири; напише есеј на задату тему; опише поступке својих активности. Од наставника се очекује да прате напредовање ученика, воде прибиљешке о томе, и сачувају пристигле радове.
  • Уколико ученици немају интернет конекцију, наставници успостављају комуникацију путем телефонског позива, СМС-а
  • Уколико ученици немају телефоне путем којих би се остварила директна комуникација, наставници су обавезни да успоставе комуникацију са родитељима, да родитељи преносе задатке, раде са дјецом, и извјештавају наставнике о урађеном, а наставници на основу тога родитељима дају повратне информације о исходима рада.
  • Сви ученици и наставници имају на располагању нову платформу Министарство просвјете и културе, https://enastava.skolers.org/ на којој се налазе школски часови, реализовани путем РТРС-а, као и додатна упутства наставницима за употребу алата за комуникацију са ученицима.
  • Наглашава се да ово није „инструктивна настава“, него настава на даљину, или онлајн настава. Ово треба истаћи због озбиљности и обавезности реализације ове наставе за све њене учеснике (ученике, родитеље, наставнике).
  • Директори школа су обавезни да Министарству П и К и РПЗ-у достављају седмичне извјештаје о реализованим активностима наставника.

Даље, Министарство у Инструкцијама наглашава да је ово обавезујући вид наставе, који ће се примјењивати све док се не успоставе нормални услови за редован наставни процес. И у том контексту позива на максималну озбиљност и одговорност у раду.

Министарство, такође, упућује на одлуке Владе Републике Српске о забрани изазивања нереда и панике. Ово се односи на лажне вијести, тврдње или активности којима се теже нарушава јавни ред и мир.

Напомена: Ако неком од ученика, због материјалних немогућности, треба техничка подршка, нека се родитељ јави у школу. У прилици смо да ограниченом броју ученика уступимо техничке уређаје (до 5 ученика). Ово не подразумијева мобилне телефоне или обезбјеђење интернет конекције.

Брано Гојковић – директор Школе

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *