Добили смо ученика генерације

Број: 413/20

Датум: 25.05.2020. године

Предмет: Утврђена ранг- листа кандидата за ученика генерације

Комисија за обраду приједлога за избор  ученика генерације( у даљем тексту Комисија)  у саставу: Душко Врач, предсједник; Слађана Пантић -замјеник предсједника, Дуња Игњатић-члан, Вишња Несторовић- члан, Биљана Радовановић -члан,  на састанцима одржаним 21.05.2020. и 25.05.2020. године, разматрала је приспјеле пријаве за избор ученика генерације за школску 2019/20. годину.

Предложени кандидати за ученика генерације су :

  1. Лука Костадиновић – 91
  2. Јована Костадиновић – 91
  3. Ања Цвијић –  92
  4. Николина Зечевић –  92
  5. Матеа Теофиловић – 93
  6. Виктор Радуловић – 94

У складу са одредбама  Правилника  о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи (Службени гласник Републике Српске број 45/12 и 38/13) утврђен је појединачан број бодова за сваког кандидата за ученика генерације, те сачињена ранг листа која се просљеђује директору Школе.

Ранг листа

  1. Лука Костадиновић – утврђен број бодова је 278,60

Увидом у документацију која је достављена, а  сходно одредбама  Правилника о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи вредновано је:

Елементи вредновања Број бодова
Општи успјех у учењу током школовања 175,00
Резултати на такмичењима из наставних предмета   47,60
Резултати  на такмичењима у ваннаставним активностима     43,00
Резултати  на такмичењима у ваншколским активностима       9,00
Руковођење одјељењском заједницом       2,00
Руковођење савјетом ученика       0,00
Гласови наставничког вијећа       2,00
Укупно  278,60

 2. Јована Костадиновић – утврђен број бодова је 243,30

Увидом у документацију која је достављена, а сходно одредбама  Правилника о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи вредновано је:

Елементи вредновања Број бодова
Општи успјех у учењу током школовања 173,80
Резултати на такмичењима из наставних предмета   15,60
Резултати  на такмичењима у ваннаставним активностима     46,90
Резултати  на такмичењима у ваншколским активностима     6,00
Руковођење одјељењском заједницом     1,00
Руковођење савјетом ученика     0,00
Гласови наставничког вијећа     0,00
Укупно  243,30

3. Ања Цвијић – утврђен број бодова је 228,50

Увидом у документацију која је достављена, сходно члану 6. Правилника о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи вредновано је:

Елементи вредновања Број бодова
Општи успјех у учењу током школовања 175,00
Резултати на такмичењима из наставних предмета   31,30
Резултати  на такмичењима у ваннаставним активностима     3,20
Резултати  на такмичењима у ваншколским активностима   12,00
Руковођење одјељењском заједницом     3,00
Руковођење савјетом ученика     1,00
Гласови наставничког вијећа     3,00
Укупно 228,50

4. Матеа Теофиловић – утврђен број бодова је 206,90

Увидом у документацију која је достављена, сходно члану 6. Правилника о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи вредновано је:

Елементи вредновања Број бодова
Општи успјех у учењу током школовања 175,00
Резултати на такмичењима из наставних предмета   18,90
Резултати  на такмичењима у ваннаставним активностима     2,00
Резултати  на такмичењима у ваншколским активностима     9,00
Руковођење одјељењском заједницом     1,00
Руковођење савјетом ученика     0,00
Гласови наставничког вијећа     1,00
Укупно  206,90

5. Николина Зечевић – утврђен број бодова је 198,90

Увидом у документацију која је достављена, сходно члану 6. Правилника о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи вредновано је:

Елементи вредновања Број бодова
Општи успјех у учењу током школовања 175,00
Резултати на такмичењима из наставних предмета   13,30
Резултати  на такмичењима у ваннаставним активностима     0,60
Резултати  на такмичењима у ваншколским активностима     9,00
Руковођење одјељењском заједницом     1,00
Руковођење савјетом ученика     0,00
Гласови наставничког вијећа     0,00
Укупно 198,90

6. Виктор Радуловић – утврђен број бодова је 182,40

Увидом у документацију која је достављена, сходно члану 6. Правилника о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи вредновано је:

Елементи вредновања Број бодова
Општи успјех у учењу током школовања 170,10
Резултати на такмичењима из наставних предмета     0,30
Резултати  на такмичењима у ваннаставним активностима     0,00
Резултати  на такмичењима у ваншколским активностима   12,00
Руковођење одјељењском заједницом     0,00
Руковођење савјетом ученика     0,00
Гласови наставничког вијећа     0,00
Укупно 182,40

С поштовањем!                                                                                Предсједник Комисије

Душко Врач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *