ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РАСПОРЕДУ ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА У ДОМУ ЗДРАВЉА И КОМИСИЈСКОМ УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ОШ „СВЕТИ САВА“ БРОД

На основу уређене евиденције дјеце за упис у први разред за уписно подручје ОШ „Свети Сава“ Брод, урађен је списак и распоред љекарских прегледа у Дому здравља Брод, те распоред стручног комисијског прегледа и уписа ученика у први разред ове Школе.

Љекарски прегледи ће се обавити у служби педијатрије Дома здравља Брод, а комисијски преглед и упис ученика ће се одржати и просторијама ОШ „Свети Сава“ Брод.

Распоред прегледа и уписа дјеце по данима и сатници можете преузети на интернет адреси ossvetisavabrod.com, на школском фејсбук профилу, или погледати на улазним вратима Школе.

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ:

  • Молимо родитеље да се придржавају утврђеног распореда и код љекарских прегледа у Дому здравља, и код комисијског прегледа и уписа дјеце у Школи.
  • Том приликом обавезно је придржавати се прописаних мјера заштите, те се одговорно понашати и према дјетету и према себи, а и према лицима која обављају ове послове.
  • Приликом комисијског прегледа и уписа у Школи, родитељи су обавезни да приложе љекарско увјерење, те фотокопију ЦИПС потврде и фотокопију родног листа.

Подсјећамо родитеље на законску регулативу о обавезном основном васпитању и образовању све дјеце дорасле за школу, као и обавезу поштовања уписа дјеце датумом рођења дорасле за упис у први разред. О евентуалној процјени неспособности и недозрелости дјеце за упис у први разред одлуку доноси надлежна служба Дома здравља и стручна комисија Школе којој дијете уписним подручјем припада.

SPISAK PRVAKA dom zdravlja

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *