Саопштење о организацији матуралне забаве

Одјељенско вијеће 9. разреда ОШ „Свети Сава“, на својој сједници, одржаној 27. маја, 2020. године, између осталих тачака дневног реда, имало је расправу о начину организације матуралне забаве.

Полазиште од кога се кренуло у разматрању ове теме био је Закључак Републичког штаба за ванредне ситуације од 22. маја 2020. године, који прецизира одржавање прослава матуралних забава у основним и средњим школама. Закључком овог Штаба дефинисано је сљедеће:

 • Дозвољава се одржавање прослава матурских вечери за ученике завршних разреда у основним и средњим школама.
 • Задужују се директори основних и средњих школа да, уколико се прослава организује, обавезно поштују мјере забране окупљања у групама већим од 50 лица (у складу са Закључком овог Штаба од 14.05.2020. године).
 • Задужују се директори основних и средњих школа да се, приликом окупљања ученика, поштују све здравствене препоруке Института за јавно здравство Републике Српске.
 • За досљедну реализацију ових закључака и мјера одговорни су директори школа, а надзор у провођењу ових закључака вршиће надлежни инспектори и овлаштене службе.

Сходно овом Закључку, Одјељенско вијеће 9. разреда донијело је своје закључке:

 • С обзиром да ова генерација матураната броји 90 ученика, истовремено у различитим просторима, или у истом простору у различито вријеме, забава се, без званица може се организовати у 2 групе, а са званицама најмање у 3 групе. Или свако од 4 одјељења прославу може организовати посебно.
 • Свако одјељење, појединачно или удружено (највише до 50 лица), може да организује матуралну забаву ако у истој учествује најмање 80% ученика тог одјељења. Ово ће одјељенске старјешине утврдити анкетирањем ученика унутар свога одјељења.
 • Због грађевинских радова на санацији ученичких тоалета, тренутне нефункционалности тих тоалета и недостатка воде, због хигијенских и безбједоносних разлога, тренутно је неизводиво било какво организовање матуралне забаве у објекту школе.
 • Одјељенско вијеће је сагласно да се одјељенске старјешине 9. разреда међусобно договоре, усагласе са својим ученицима и њиховим родитељима, да се изнађе или закупи адекватан објекат за организацију матуралне забаве, уз строго поштовање прописаних мјера приликом организације (које су напријед наведене), и да, уколико за то буде могућности, позову госте до дозвољеног броја на ову забаву.
 • И пред објектом у коме се евентуално организује матурална забава, обавеза је придржавања окупљања максимално до 50 лица.
 • Сви трошкови организације и закупа простора за матуралну забаву, као и штете које евентуално проистекну на тој забави, иду на терет ученика и родитеља.
 • Матурална забава се може организовати до 8. јуна, када ће ученицима бити подијељена свједочанства, и са преузимањем свједочанства о завршеном школовању, они престају бити ученици наше Школе.

Брано Гојковић – директор Школе

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *