Обавјештење

Број: 702/20

Датум:21.8.2020.

У складу са чланом 8. Правилника о процедури пријема, критеријима за пријем у радни однос  и начину бодовања кандидата у основној школи («Службени гласник РС» број 74/18 и 26/19) Комисија за избор, именована одлуком директора ЈУ Основне школе «Свети Сава» Брод број 685/20, након прегледа достављене документације, објављује списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

За радно мјесто:

НАСТАВНИК ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

 • Мирела Челар
 • Сања Јаћимовић

НАСТАВНИК ЊЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

 • Слободан Томушиловић

ВОДИТЕЉ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

 • Дејана Николић
 • Бојана Шкрбић
 • Слађана Нинић
 • Милијана Продић
 • Ивана Петрић
 • Мирјана Кајтазовић
 • Бојана Видић
 • Биљана Чолак
 • Драженка Топић

НАСТАВНИК РУСКОГ ЈЕЗИКА

 •                                                                                                                                             НАСТАВНИК ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
 • Милан Вученовић
 • Душко Врач
 • Стојан Благојевић

НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ

 • Жељка Манојловић

ВОДИТЕЉ ЈУТАРЊЕГ ЧУВАЊА

 • Бојана Шкрбић
 • Слађана Нинић
 • Ивана Петрић
 • Мирјана Кајтазовић
 • Бојана Видић
 • Биљана Чолак
 • Драженка Топић

 

 

 

 

 

 

Комисија

 1. _____________________, предсједник
 2. _____________________, члан
 3. _____________________, члан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *