Честитка за Дан просвјетних радника

Министар просвјете и културе Наталија Тривић  нам је честитала наш дан, Дан просвјетних радника. У честитки пише:

“Посао просвјетних радника је један од најодговорнијих послова јер ви водите сталну бригу о васпитању и образовању наше дјеце и нових генерација које ће у будућности водити и развијати Републику Српску. Квалитетно васпитање и образовање важно за развој сваког појединца али и основа дугорочног и одрживог друштвеног развоја.

Квалитетан наставни кадар је темељ реформских процеса које смо покренули и због тога је ваше цјеложивотно учење важно за стицање и пренос знања и вјештина потребних генерацијама младих људи које ће Републику Српску развијати у 21. вијеку. Јасно смо опредијељени за усавршавање и унапређење рада наставника јер је то једини начин да заједно остваримо постављене циљеве и “нову школу за ново доба”.

Како бисмо додатно указали на значај и вриједност просвјетних радника, установили смо Светосавску награду за постигнуте изузетне резултате у области васпитања и образовања ученика и допринос квалитетнијем васпитању и образовању у Републици Српској. На овај начин отворили смо нова врата вредновању рада и постигнућа наших просвјетних радника који су носиоци нашег васпитно – образовног система. Са жељом да их додатно подстакнемо и мотивишемо у несебичном дијељењу знања и искустава својим ученицима, најбољим просвјетним радницима и у овој школској години додијелићемо признања за њихов просветитељски рад.

Светосавска награда је круна наших настојања да просвјетним радницима вратимо заслужени углед, да им дамо подстрек за њихов будући рад и просветитељско дјеловање и да тиме означимо њихову улогу као једну од кључних у процесу развоја и унапређења образовања.

Уз искрену захвалност, свим просвјетним радницима желим успјех у раду и истрајност у настојању да ученицима обезбиједимо интерактивну наставу и стимулативно окружење за стицање потребних знања и вјештина, водећи бригу о њиховом здравом, безбиједном и срећном одрастању.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *