Број: 970/20

Датум: 19.10.2020.

У складу са чланом 8. Правилника о процедури пријема, критеријима за пријем у радни однос  и начину бодовања кандидата у основној школи («Службени гласник РС» број 74/18 и 26/19) Комисија за избор, именована одлуком директора ЈУ Основне школе «Свети Сава» Брод број 964/20, након прегледа достављене документације, објављује списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

За радно мјесто:

ВОДИТЕЉ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

– Бојана Шкрбић

– Драгана Шљука

НАСТАВНИК МАТЕМАТИКЕ

Комисија

  1. Љиљана Сријемац _____________________, предсједник
  2. Бојана Видић _____________________, члан
  3. Дијана Радић _____________________, члан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *