Обавјештење о извођењу наставе

Обавјештавају се ученици да ће се на основу одлуке Кризног штаба за ванредне ситуације РС, редовна ученичка настава обуставити у времену од 16. до 20. 11 2020. год. због организовања бирачких мјеста у школском објекту.

У времену обуставе наставе вршиће се дизинфекција свих школских просторија.

Сви ученици су обавезни да учествују у реализацији наставе на даљину, на основу распореда часова и садржаја на 1. програму РТРС – а, која се емитује сваког радног дана. Поред праћења наставе на даљину путем телевизијског програма, ученици су обавезни да контактирају са својим наставницима разредне, односно, предметне наставе, и да путем еклектронских апликација, које су до сада кориштене у те сврхе, сарађују како је то било реализовано током другог полугодишта прошле школске године. У случају неусклађености наставног садржаја са садржајима  који се тренутно у школи обрађују, ученици су обавезни да поступају искључиво по упутствима својих наставника.

Редовна учионичка настава ће поново почети у понедјељак, 23. 11. 2020. год.

Са поновним почетком редовног ученичког процеса наступиће и ротација за обје групе друге смјене, тако што ће у прву подсмјену друге смјене, од 12.40 часова ићи ученици којима је, претходне двије седмице настава почињала у 15.30 часова и обрнуто.

Ученици прве смјене наставу ће похађати по устаљеном распореду, без икаквих промјена.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *