ИЗГРАЂЕНА ПОЗОРИШНА БИНА У ШКОЛСКОМ АМФИТЕАТРУ

У циљу стварања што бољих и свеобухватнијијих услова за рад наше Школе, почетком марта у школском холу, дијелу намијењеном за академске, друштвене и културно-забавне активности, урађена је платформа, која представља бину или позорницу.

Званична промоција овог садржаја уприличена је 7. марта, приликом реализације приредбе, коју су реализовали наши ученици поводом Дана жена.

Већ на самој приредби препознато је колико је овај садржај допринио прегледности приредбе, а тиме и квалитету њене реализације.

Ово је почетак оспособљавања овог импровизованог амфитеатра који ће се у неком догледном времену даље опремати у просторном и техничком смислу.

Смисао овог простора је да наши ученици имају боље услове за креативно изражавање својих склоности и надарености кроз приредбе, драмске приказе, музичке и ритмичке програме. Исто тако, смисао овог простора је и у томе да наши ученици могу да погледају позоришне представе, да се пројектују видео материјали или филмови, да се одржавају ученичке радионице, јавне дискусије, као и групна и колективна едукативна предавања. Ово је простор који ће у сваком тренутку бити ученицима на располагању за све креативне активности које буду производ њихове иницијативе.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *