Дисциплина на крају првог полугодишта

Због непоштивања Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске, Правилника о дисциплинској одговорности ученика  и Етичког кодекса понашања и облачења ученика, у складу са учињеним прекршајем, за 13 ученика ове Школе изречене су васпитно-дисциплинске мјере:

6 Укора одјељењског старјешине

4 Укора Одјељењског вијећа

2 Укора директора

1 Укор Наставничког вијећа

Казне Укор директора су изречене због употребе мобилног телефона у просторијама Школе, а казна Укор Наставничког вијећа је изречена због наношења теже материјалне штете и изазивања опасности по себе и друге.

С обзиром на то да је у прва два мјесеца ове школске године већ изречено 11 васпитно -дисциплинских мјера, које нису биле довољне као опомена ученицима, те да је по пооштреном принципу у новембру и досадашњем дијелу децембра изречено нових 13 васпитно -дисциплинских мјера, свим ученицима и њиховим родитељима се ставља на знање да ће се, ако се ситауција са погоршањем дисциплине и даље настави, посегнути за продуженим мјерама, а то је премјештај у друго одјељење и премјештај у другу школу.

Из овог контекста проистиче најава свим ученицима да ће се, у њиховом интересу и у интересу ове Школе, примјењивати сва прописана средства у циљу одржања радног амбијента и одговарајуће дисциплине ученика.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *