СПОЉАШЊА ПРОВЈЕРА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ПЕТОГ РАЗРЕДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Провјера постигнућа ученика 5. разреда у нашој школи из српског језика ће се провести 17. 5. 2023. год. у 11.00 као у свим школама у Републици Српској. С тим да се вршњаци у појединим школама провјеравају из познавања математике.

План спољашњих провјера ученичких постигнућа за пети разред, Стручно упутство за провођење провјера постигнућа у основној школи, узорак школа у којима ће бити реализоване провјере ученичких постигнућа из српског језика и математике, као и друге информације се налазе на сајту Републичког педагошког завода.

Детаље о провјери можете прочитати на доље постављеном линку.

Провјере постигнућа (rpz-rs.org)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *