КОНКУРСИ

Број:765/23

Датум: 18.9.2023.

У складу са чланом 8. Правилника о процедури пријема, критеријима за пријем у радни однос  и начину бодовања кандидата у основној школи («Службени гласник РС» број 74/22) Комисија за избор, именована одлуком директора ЈУ Основне школе «Свети Сава» Брод број 764/23, након прегледа достављене документације, објављује списак кандидата који испуњавају услове конкурса.

За радно мјесто:

НАСТАВНИК  ИСТОРИЈЕ

 • Давор Бардак

ВОДИТЕЉ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

 • Бојана Видић
 • Биљана Митровић
 • Биљана Чолак
 • Ивана Петрић
 • Бојана Шкрбић

ВОДИТЕЉ БОРАВКА

 • Бојана Видић
 • Ивана Петрић

Комисија

 1. Љиљана Сријемац, предсједник
 2. Мирела Продановић, члан
 3. Станислава Дујанић, члан

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *