о школи

о школи

       На територији општине Брод постоје двије централне основне школе и једна средња школа. Наша школа се састоји од централног објекта у ужем језгру општине и два подручна одјељења ПО Збориште и ПО Колибе Горње. Школу похађа укупно 870 ученика које образује и васпитава 55 наставника.
     Централни објекат има површину од 5405 метара квадратних. Има изузетно добру архитектонско – грађевинску конструкцију са много простора што пружа низ могућности за организацију и извођење разних манифестација. У школи постоји и зубна амбуланта у којој ради стоматолог за потребе дјеце основношколског узраста.

Наша мисија

     ЈУ Основна школа „Свети Сава“ Брод је васпитно-образовна установа која афирмише и подстиче ученике на свестрано и свеобухватно образовање и васпитање и усвајање практичних знања неопходних за живот у 21.вијеку. Наша школа позната је по постигнућима својих ученика и наставника, њиховој креативности и оргиналности. У складу са инклузијом, свој дјеци пружамо могућност квалитетног школовања.
      Са све већом запосленошћу родитеља, школа полако у први план истиче васпитање у складу са духовним и моралним нормама, с циљем да ученици буду способни да исправно одговоре изазовима савременог друштва. То је школа са брендом, која потенцира поштовање дјечијих права, али и поштовање правила и обавеза, развијајући код ученика хуманост, самосталност, толерантност, културу дијалога, као и поштовање људских права.
    Са родитељима успостављамо сараднички, отворен, искрен и професионални однос пун разумијевања уз сталан развој и очување међусобне подршке. Трудимо се да будемо примјер у остварењу својих циљева, а локална заједница нам у томе пружа подршку.

Наша визија

     Школа 21. вијека усклађена са европским стандардима, за свестрану и садржајну младост, задовољног ученика, родитеља, наставника.